18. Madde Uygulaması
Kocasinan İlçesi, Yeşil Mahalle uygulamaya tam olarak alınan 3519 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 numaralı parseller, 3524 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı parseller, 3525 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı parseller, 3526 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı parseller, 3527 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, uygulamaya kısmen giren 1167 ada 1 ve 41 numaralı parseller, 3519 ada 8, 11 ve 19 numaralı parseller, 3526 ada 10 numaralı parsellerin bulunduğu alanda belediyemiz Encümeni'nin 03.01.2023 tarih 2023/54 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde Uygulaması yapılmaktadır.


Not: Taşınmaz sahiplerinin şahsen ya da taşınmaz sahiplerinin vekalet verdiği kişilerin vekaletleri ile birlikte müdürlüğümüze gelmeleri halinde daha detaylı bilgi verilecektir.

Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 kat 410 numaralı oda.
İrtibat: 0 (352) 207-17-62 / 207-17-49