18. Madde Uygulaması
Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi uygulamaya tam olarak alınan 10637 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 10638 ada 1 numaralı parselin buluğu alanda Belediyemiz Encümeninin 25.04.2023 tarih 2023/838 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uygulaması yapılmaktadır.


Not: Taşınmaz sahiplerinin şahsen ya da taşınmaz sahiplerinin vekalet verdiği kişilerin vekaletleri ile birlikte müdürlüğümüze gelmeleri halinde daha detaylı bilgi verilecektir.

Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 kat 410 numaralı oda.
İrtibat: 0 (352) 207-17-62 / 207-17-49