Paftalar: K34-B4, K34-C2, K35-A2, K35-A3, K35-B1, K35-D1, K35-D4, L34-B2, L34-D1, Plan Hükümleri
İMAR PLANI ADIASKIYA ÇIKIŞ TARİHİASKIDAN İNİŞ TARİHİ
15/12/2017 tarih 2017/500 Sayılı Meclis Kararı olan 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı askıda iken yapılan itirazlar üzerine düzenlenen 1/25.000 ölçekli İlave revizyon Nazım İmar Planı paftaları ve plan hükümleri22.01.201820.02.2018
Meclis Kararı
Plan Hükümleri
Plan