Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Bünyan İlçesinde bulunan, 7 adet dükkân,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 10 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale Tarihi ve Saati 19.04.2017 / Saat: 14.00
İlgili Birim / Müdürlük Mali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat1 / No: 118
İhale Şekli Açık Teklif Usulü İhale
İhale Şartnamesi
İHALE SONUÇ LİSTESİ