slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6

YÖNETMELİKLER

 

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği


Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı -  Çalışma Yönetmeliği

 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı -  Çalışma Yönetmeliği

 

Fen İşleri Daire Başkanlığı -  Çalışma Yönetmeliği

 

Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı -  Çalışma Yönetmeliği

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler  Daire Başkanlığı - Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği

 

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

1.Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliği

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Telekomünikasyon Yönetmeliği

 

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği

 

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliği

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği

 

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

 

LPG İkmal İstasyonları Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

 

LPG İkmal İstasyonları Ruhasatlarına İlişkin Yönetmelikteki Değişiklikler

 

Kent Estetik Kurulu Yönetmeliği

 

İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği

 

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği

 

Uygulama İmar Plan Notları


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği


Sivil Savunma Amirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İş Akış Şeması


Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği


Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği

 Son Düzenleme Tarihi: 13 . 01 . 2017