slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6

 

 

MİSYONUMUZ

Şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, hizmetlerini modern bir belediyecilik anlayışla gerçekleştirerek, insanların yaşadıkları şehirden zevk almalarını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Belediyecilikte ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ olarak, ilkleri gerçekleştiren belediyemizin, yalnızca ülkemizde değil dünya çapında daha da bilinir hale getirmek ve ‘Marka Şehir’ imajını pekiştirmek.

İLKELERİMİZ

- Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı,

- Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek,

- Yaratıcı ve yenilikçi olmak,

- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

- İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,

- Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,

- Sosyal belediyeciliği esas almak,

- Halkın değerlerine saygılı olmak,

- Kültürel ve doğal değerleri korumak,

- Çevre korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,

- Karar alma sürecine katılımı genişletmek,

- Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak,

- Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek.
Son Düzenleme Tarihi: 02 . 04 . 2015