slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
Hizmet Birimlerimiz >> İşletme ve İştirakler D.Bşk. >> Şehirlerarası Otogar


Şehirlerarası ve İlçeler (Batı) OtogarıMülkiyeti belediyemize ait; Kocasinan ilçesi şeker mevkiinde yapılan şehirlerarası ve ilçeler otobüs terminali ile eklentilerinin 10 yıl süre ile işletilmesi işi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37.maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi Encümenince  ihale edilmiş olup, Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. (BİOİAŞ)  ihaleyi alarak 15.12.2007 tarihinden itibaren,  otogar işleyişi ile ilgili yasalar, yönetmelikler, yönerge, şartname ve sözleşmeler çerçevesinde, faaliyet yürütülmektedir.

 

 Son Düzenleme Tarihi: 28 . 04 . 2016