slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6

Kayseri Büyükşehir BelediyesiBilindiği gibi Osmanlı Dönemi’nde bugün belediyecilik hizmetleri olarak nitelediğimiz temizlik, su, kanal, yol yapım ve bakım işleri büyük oranda vakıflar tarafından yerine getirilirdi. Ayrıca bir yerel yönetim olmadığından yerel idareciler şehre ait bu hizmetleri de yürütürlerdi.

1869’da Sultan Abdülaziz’in fermanı ile şehrimizde belediye kuruldu. Belediye teşkilatı kurulduğu günden bu yana 54 belediye başkanı görev yaptı.

Cumhuriyet döneminin ilk köklü imar planı 1944’de Emin Molu’nun başkanlığı döneminde Alman şehirci Prof. Ösner başkanlığında hazırlandı ve 1950’de Belediye Başkanı seçilen Sn. Osman Kavuncu tarafından uygulamaya başlandı.
Kayseri Belediyesi 1989’da Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçti. Şehir, Osman Kavuncu Bulvarı ve Sivas Bulvarı boyunca mülki bakımdan ikiye ayrıldı. Güneyde kalan bölümde Melikgazi İlçesi, kuzeyde kalan bölümde ise Kocasinan İlçesi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi nüfus ve sınırı 2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan önce 536.392 kişi ve 356 km²'lik alana sahip iken bu kanundan sonra 698.125 kişi ve 2150 km²'ye çıkmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırı 6360 sayılı kanun ile il mülki sınırına genişlemiş,   5 ilçe belediyesinden 16 ilçe belediyesine, 2150 km²'den 17193 km²'lik alana çıkmıştır.

 

 

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırı 6360 sayılı kanun ile il mülki sınırına genişlemiş,   5 ilçe belediyesinden 16 ilçe belediyesine, 2150 km²'den 17193 km²'lik alana çıkmıştır.

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınır Haritası
Tablo 1: Nüfus ve BüyüklüklerKayseri Büyükşehir 5216 Sayılı Yasa öncesi 5216 Sayılı Yasa öncesi 5747 Sayılı yasa sonrası
(23 Temmuz2004) (23 Temmuz 2004) (30 Temmuz 2010) (2013) (2014) (2015) (2016)
Toplam nüfus 536.392 (2000 yılı sayımı) 698.125 (2000 yılı sayımı) 910.781 (MERNİS anlık veri) 1.295.355 (ADNKS) 1.322.376 (ADNKS) 1.341.056 (ADNKS) 1.358.980 (ADNKS)
Yüzölçümü 356 km² 2.150 km² 2.150 km² 17.193 km² 17.193 km² 17.193 km² 17.193 km²
İlçe belediye sayısı 2 5 5 16 16 16 16
İlk kademe belediye sayısı 0 19 0 0 0 0 0

 


 

 

 
Son Düzenleme Tarihi: 06 . 02 . 2017