slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
Hizmet Birimlerimiz >> İmar ve Şehircilik D. Bşk.


 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şehircilikte örnek bir şehir olma özelliğini koruyarak, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, modern şehirleşmeye yönelik imar ve şehircilik çalışmalarının yapılmasını amaçlar. İmar mevzuatına ilişkin görev ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi sağlamak. Belediyemize bağlı diğer müdürlüklerin altyapısını oluşturacak bilgi, belge, doküman toplanması ve taleplerinin karşılanması da görevlerimiz içerisinde yer almaktadır.

 

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinden oluşan Büyükşehir Belediyesinin sınırları 356 km² iken 23.07.2004 tarihinde 25531 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna göre 2.150 km²’ye çıkmıştır.

 

06.12.2012 tarihinde 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları genişlemiş ve daha önceden beş ilçeyi kapsayan 2.150 km2 olan sınırımız, onbir ilçe belediyelerinin katılımıyla hinterlant sınırımız yaklaşık 17.138 km2’lik bir alana çıkmıştır.

 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İş Akış Şemaları

 

Son Düzenleme Tarihi: 22 . 06 . 2015