slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
Hizmet Birimlerimiz >> Zabıta Dairesi Başkanlığı >> Genel Bilgiler


Zabıtanın Tanımı:

Belediye zabıtası işlevi, beldenin sağlığı, düzeni ve esenliği kapsamındaki görevleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak kent ekonomisini etkiler. Sağlık, düzen ve esenlik eksenli görevler toplumsal içerikli olmakla birlikte, temel olarak ticaret ve hizmetler sektörünün karlılığı ve rekabetini etkileyici bir özellik taşımaktadır. Çünkü belediye zabıta işlevinin yürütülmesi doğrudan ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonucun somut görünümleri, belediye zabıtasınca uygulanan kapatma, para cezaları vb. dir. Bu bağlamda belediye zabıta işlevi, kent ekonomisi içerisinde etkinlikte bulunan işyerleri için ekonomik nitelikli, bu işyerlerinden yararlanan yurttaşlar açısından ise toplumsal nitelikli bir görevdir.

 


DIŞ KARAKOLLARIMIZ

1. Merkez Zabıta Amirliği:

 

2. Kale Zabıta Karakolu


 

3. Erciyes Zabıta Karakolu

 

 

4. Hal Zabıta Karakolu

 


 

 

Araçlarımız

 Son Düzenleme Tarihi: 01/27/2016 08:55:28 AM