slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
Hizmet Birimlerimiz >> Fen İşleri Dairesi Başkanlığı


Fen Daire Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki;

Ana Arterlerin Yol Altyapısı Ve Üstyapısını Hazırlamak,
Çevre Düzenleme Projelerini Yapmak,
Büyük Ölçekli Parklar Ve Mesire Alanlarını Düzenlemek,
Şehir Trafiğini Düzenleyen Alt Ve Üst Geçitleri Yapmak Ve Yaptırmakla
Görevlendirilmiştir.

 

 İş Akış Şemaları

 

 

BİRİMLER

AYKOME ŞB. MD.
YOL YAPIM ŞB. MD.
ASFALT ŞB. MD.
İNŞAAT İŞLERİ ŞB. MD.


AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 • Yıl içinde yapılacak olan ve birimimizi ilgilendiren her türlü proje kısa adı AYKOME olan Altyapı Koordinasyon Merkezinde masaya yatırılır.
 • Tüm altyapı kuruluşlarının iştiraki ile toplanan kurul kendisine ait olan işleri programına alarak gerekli hazırlıklara başlar.
 • Böylelikle her kurum yapılacak proje hakkında bilgi sahibi olur ve yapılacak yatırımların koordinasyonu sağlanmış olur.


YOL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 •  Yapılması planlanan bulvar, cadde, meydan ve yolların İmar plana uygun olarak açılmasını sağlamak ve altyapı çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütmek.
 • Yapılacak imalatların şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek.
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut yolların zemin iyileştirmesini yaparak asfaltlamaya hazır hale getirmek.
 • İhtiyaç duyulan alanlarda Bölgesel otoparklar projelendirmek ve inşa etmek.
 • Görev alanı dahilindeki yaya yolları, orta refüj ve otoparkların bakım ve onarımını yapmak.
 • Görev alanı dahilindeki yollarda karla mücadele çalışmalarını gerçekleştirmek. (Büyükşehir Belediyesi hinterlandı içerisinde 220 km.lik yol vardır.)

 

ASFALT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 •  Asfalt yapımında kullanılacak malzemeleri temin etmek.(Astar,Bitüm,Agrega vs.)
 • Kullanılacak asfaltın üretimini yapmak.
 • Asfalt yapımına hazır edilen yolların şartnamesine uygun olarak asfaltlanmasını temin etmek.
 • Yükleniciye yaptırılan işlerde kontrollük hizmetlerini yerine getirmek.
 • Görev alanı dahilindeki yolların bakım ve onarımını yapmak.
 • Araç ve makinelerin tamir ve bakımını yapmak

 

İNŞAAT İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

 • Yapımına karar verilen Çevre düzenleme, Park ve Mesire alanları, Hizmet ve Sosyal tesis yapımı gibi işleri projelendirmek, ihale etmek ve ihale sonrası denetim faaliyetlerini yürütmek.
 • Yol köprü ve köprülü kavşak projelerini hazırlatmak, ihale hazırlığını yapmak ve ihale sonrası denetim faaliyetlerini yürütmek.
 • İhtiyaç duyulan yaya yolları ve açık otopark alanlarının tespitini yapmak, yapımına karar verilen yaya yolu ve otoparkların ihale hazırlığını yapmak ve ihale sonrası denetim faaliyetlerini yürütmek.
 • Fen işleri Daire başkanlığına ait bütün işlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini ve gerekli komisyonların kurulmasını sağlamak.

 

YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ

 • Yeni yol yapımı, mevcut yolların bakım ve onarımı ve karlama mücadele çalışmaları Yol Yapım Şube müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
 • Yol yapım çalışmalarında belediyemiz bünyesindeki makine parkındaki iş makinaları kullanıldığı gibi, ağırlıklı olarak ihtiyaç doğrultusunda iş makinaları kiralanmakta ya da işin özelliğine göre anahtar teslimi ihale yapılmaktadır.
 • Yeni yapılan veya ekonomik ömrünü tamamlamış yollarda;
  • Genellikle 50-70 cm arasında sandık kazısı yapılmakta,
  • Kazılan bu alana 30 cm kalınlığında kırılmış malzemeden alttemel oluşturulmakta
  • Üzerine 20 cm kalınlığında 0-25 mm kırılmış malzemeden oluşan temel malzemesi plentmiks malzeme olarak serilmekte
  • Ve gerekli sıkıştırma yapılarak asfalta hazır hale getirilmektedir.

   

 • 2009 yılında 122.653 mt uzunluğunda 1.053.000 m2 yol yapımı tamamlanarak asfalta hazır hale getirilmiştir.

 

 


Yol altyapısında kullandığımız alttemel ve temel malzemesi ve asfalt agregası Gürpınar Beldesi yakınlarında belediyemize ait Konkasör tesislerinde üretilmektedir.
Temel tabakasında PMT (Plentmiks Temel) adı verilen malzeme asfalt gibi Finişerler maharetiyle serilmektedir. Bu durum yolda oluşması muhtemel deformasyonları asgari düzeye indirmekte ve yolun kullanım ömrünü arttırmaktadır.
Şekilde asfalta hazırlanmış yolun en kesiti görülmektedir.

 

 

 

ASFALT ÜRETİM ve SERİM FAALİYETİ


Gürpınar Beldesi yakınlarında belediyemize ait Gürpınar Konkasör tesislerinde Asfalt İçin gerekli Agreganın üretim ve  depolama işleri yapılmaktadır.
Konkasör tesislerinde üretilen malzeme asfalt şantiyemize nakledilerek belediyemize ait asfalt plentinde bitümle karıştırılmakta, asfalt üretilmektedir.
Şehrimizde bulunan ana arterler, dünya standartlarına uygun şekilde 9 cm kalınlığında Bitümlü Temel, 8 cm kalınlığında, Binder 4 cm kalınlığında aşınma tabakası olmak üzere, üç tabaka halinde toplam 21 cm kalınlığında asfalt tabakası ile kaplanmaktadır.
İSFALT ve Asfaltla ilgili diğer kurumların asfalt teknolojisinde geliştirdiği yenilikler tarafımızca sürekli olarak takip edilmekte, şehrimizde de uygulanmaktadır.
Belediyemiz, Aşınma tabakası diye tabir ettiğimiz asfaltın üst tabakasında TMA (Taş Mastik Asfalt) adı verilen asfalt tipini ülkemizde uygulayabilen nadir belediyeler arasındadır.
Bu kaplama türüne örnek olarak Meydan, İstasyon Caddesi, Hastane Caddesi, Havaalanı Yolunu gösterebiliriz.
2009 yılı asfalt üretimimiz 220.000 Ton dur. Belediyemizce 2009 yılında 122.653 mt. yol asfaltlanmıştır.

 

 

İNŞAAT İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi yapılmıştır.
Mesire alanları düzenlenmiştir.
Köprülü Kavşaklar, Üst ve altgeçitler inşa edilmiştir.
Ali Dağı ağaçlandırması ve Mesire alanı  yapılmıştır.
Hobi Bahçeleri inşa edilmiştir. Büyük ölçekli park alanları inşa edilmiştir.
Bölge Mezarlıkları inşa edilmiştir.Son Düzenleme Tarihi: 12 . 06 . 2015