slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

 


5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 


Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 


13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyon oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonumuz 27.05.2016 tarihli  Belediye Başkanlık Makamı Oluru ile aşağıda isim ve iletişim bilgileri bulunan personel 3 yıllığına Etik komisyonuna seçilmiştir.

Etik Komisyonumuz Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

 

 


KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETİK KOMİSYON ÜYELERİMİZ

 


Başkan : Ali Osman TÜRKOĞLU
İrtibat: (0352) 207 15 25

 

 

 

Komisyon Üyesi : Necati AKKAYA (Gelir Şube Müdürü)
İrtibat: (0352) 207 15 85

 

 

Komisyon Üyesi : Can ÖZCAN (Avukat)
İrtibat: (0352) 207 16 73

 Son Düzenleme Tarihi: 06 . 12 . 2016