slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6

Halk OtobüsleriBüyükşehirlerde alternatif ulaşımlar her zaman gündemde olmuştur. Halk otobüsleri, raylı sistem, taksi dolmuş v.s gibi. Belediye otobüs işletmesi gibi tek tip işletmelerde hizmete yönelik çalışmalar her zaman maddi açıdan ekside seyretmiş ve maliyet bakımından sürekli sübvanse edilerek süreklilik sağlanmıştır.
Otobüs işletme birimi personeli ve özellikle şoförler hakkında oldukça yoğunlaşan şikayetler hizmette sürekliliğin artarak daha verimli olmasını sağlayacak rekabet ve çalışma şevkini arttırmak maksadı ile; Şoför maliyeti, mazot ve yedek parça giderleri atölye personel istihdamı dikkate alındığında bu hizmetlerin daha rantabl olduğu görülmüştür. Kayseri' de gerçekleştirilen dolmuştan halk otobüsüne geçiş süreci 30.07.1999 tarihinde başlamıştır.

Büyükşehir olarak konu üzerinde dolmuşçular odası ile ortak çalışma neticesinde 120 adet dolmuş hattan çekilerek şehir şehir trafiği rahatlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi ve Minibüsçüler Odası ile yapılan sözleşme ve bu sözleşmenin yasal dayanağını ihtiva eden 30.12.1999 ve 99-1897 sayılı Encümenin ve 22.11.1999 tarih ve 1999/3 sayılı UKOME kararı ile 04.11.1999 gün ve 115 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 60 adet Halk otobüsü işletmeye girmiştir. Ayrıca; İhale ile 48 araç ve hat daha satılarak halk otobüsü sayısı 108 e ulaştı. 01.01.2005 tarihinde ise Hinterland ile birlikte 60 halk otobüsü daha sisteme girdi.
Raylı sistem projesi gereğince tamamı kaldırılması planlanan dolmuşların 56 tanesi ilk etapta kaldırılarak 28 adet halk otobüsüne dönüştürülmüştür. Toplam Halk Otobüsü sayımız 196 oldu.
Otobüs işletmesi ile aynı sistem uygulanmakta olup bilet uygulaması açısından yolcuya ayrıca ek bir yük getirilmemiştir.
Yapılan sözleşme gereği her türlü denetim ve kontrol, Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı bulunan Halk otobüsleri Şube Müdürlüğü ve otobüs işletme Müdürlüğü denetim elemanlarınca yapılmaktadır.
Cezalar son derece caydırıcı ve ağır hükümler içermektedir.
Halk otobüsleri uygulanmasında % 5 durak katkı payı bedeli olarak bilet bedellerinden kesilerek Belediyeye bir katkı sağlanmaktadır.
Şu anda şehir içi taşımacılığın % 65 i Halk otobüsleri % 35 ide Belediye tarafından yürütülmektedir.

Eklenme Tarihi : 10/07/2010Son Düzenleme Tarihi: 03 . 04 . 2015